Erhvervsrengøring i det østjyske

Tid til en professionel og seriøs samarbejdspartner?

CS Facility A/S er en solid og lokal partner til løsning af jeres rengøringsbehov uanset omfang og behov.

Kort om os:

CS Facility A/S er leverandør indenfor alle former for moderne erhvervsrengøring til såvel private virksomheder, som indenfor det offentlige område.

Vi har været på det professionelle marked for erhvervsrengøring siden 1993 og har vort hovedkontor placeret centralt i Aarhus.

Vores erfaringer dækker derfor bredt over alle former for erhvervsrengøring med naturligt tilknyttede ydelser.

Vi har kapacitet til at løse selv store og komplekse opgaver og sagt på jysk:

Vor nuværende daglige levering af rengøring på 149.000 m2 kan næppe tage fejl!

CS Facility A/S vision og virksomhedsgrundlag er bygget på
 • Ordnede forhold – medlem af Dansk Erhverv
 • Dygtige og kompetente arbejdsledere, der personligt håndterer det enkelte aftalegrundlag i alle forhold
 • Stabile og veluddannede medarbejdere
 • Vi arbejder ud fra de tidsvarende krav til hygiejne og kvalitetsstandarder for erhvervsrengøring herunder også NIR, Dansk Standard og INSTA 800
 • Vore løsninger er bygget på de mest moderne redskaber og maskiner.
 • Vore midler og kemi er naturligvis alle miljøcertificerede for størst mulig hensyn til såvel det eksterne, som det interne miljø
 • Vi har en stærk og veldokumenteret kvalitetsstyring
 • Vi er kendt for at have en meget høj leveringssikkerhed
 • Vi er kendt for en stor fleksibilitet i den daglige opgaveløsning og ikke mindst den personlige opfølgning på alle indgåede aftaler
 • Vi kan tilbyde en attraktiv prissætning og kontraktforhold

Vi leverer i dag følgende serviceydelser:

 • Almindelig erhvervsrengøring
 • Vinduespolering
 • Diverse gulvbehandlinger
 • Håndværkerrengøring
 • Trappevask og flyttelejligheder
 • Facaderengøring
 • Industrirengøring
 • Levering af alle former for forbrugsartikler
 • Supplerende individuelle Facility-løsninger

Grundlæggende målsætninger i CS Facility:

Målsætninger kvalitet:

 • CS Facility A/S skal via vore medarbejderes kvalitetsbevisthed og de gældende kvalitetsstyringssystemer tilsikre vore kunder en oplevelse af kontinuerlig kvalitet i de aftalte serviceydelser.
 • Kvaliteten skal altid kunne dokumenteres ved kvalitetsmålinger og statusmøder på den enkelte aftale.
 • CS Facility A/ vil vægte ”den bløde kvalitet” i form af et nært samarbejde og stor fleksibilitet/tilpasningsevne hos vore medarbejdere på linje med ”den hårde kvalitet” – det fysisk målbare resultat!

Målsætninger miljø:

 • CS Facility A/S skal til enhver tid arbejde målrettet mod at anvende materialer, midler og metoder, der påvirker mennesket og det ydre miljø mindst muligt.
 • CS Facility A/S skal tilsikre den bedst mulige kombination af effektivitet og miljøhensyn i alle forhold omkring arbejdets udførelse.
 • CS Facility A/S må kun anvende velafprøvede redskaber og midler fra førende leverandører på det danske marked.

Målsætninger personale:

 • CS Facility A/S skal ved løbende personalepolitiske tiltag kunne fastholde og tiltrække kvalitetsbeviste og engagerede medarbejdere.
 • Alle medarbejdere skal uanset jobfunktion tilbydes og anspores til at deltage i såvel interne som eksterne kurser for faglig og personlig udvikling.
 • Alle ansatte skal opleve reel indflydelse på egen arbejdssituation og størst mulig grad af ansvar for den praktiske udførelse af arbejdsopgaverne.
 • CS Facility A/S skal i nært samarbejde med vore leverandører og medarbejderrepræsentanter tilsikre at materiel, rengøringsmidler og øvrige praktiske forhold optimeres for opnåelse at det bedst mulige arbejdsmiljø.

Det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden skal være præget af åbenhed, tillid og råderum for den enkelte. CS Facility A/S skal løbende personligt kontakte den enkelte medarbejder på den enkelte arbejdsplads for fagligt samspil og socialt samvær.

Ønskes en overgang til kvalitetsstyring efter Dansk Standard  – DS/INSTA 800 – klarer vi selvfølgelig også det – sig blot til.

Vi er naturligvis medlem af…

Kontakt os

Vi står altid til rådighed til en uforpligtende samtale om dit behov.

Telefon: +45 70 27 20 16
Mail: info@csfacility.dk

Telefon: +45 70 27 20 16
Mail: info@csfacility.dk
Stavneagervej 35
DK · 8250 Egå