Miljø – Miljøstyring, samt arbejdsmiljø

Det eksterne miljø

CS Facility A/S har bevist valgt at sætte vedvarende fokus på det eksterne miljø i alle forhold og arbejdsgange.

Vore midler til den daglige rengøring er naturligvis – med mindre andet aftales – som udgangspunkt alle svanemærkede eller andre miljøcertificerede produkter.

Vi benytter derfor kun produkter fra førende anerkendte leverandører af professionelle rengøringsmidler.

Overordnede målsætninger                                                      

CS Facility A/S vil i alle arbejdsprocesser løbende medvirke til at reducere belastningen af det eksterne miljø mest muligt – vi har således klare målsætninger og værtøjer til at:

Reducere vor belastning af luft og vandressourcer

Optimere vore affaldsrutiner

Begrænse forurening af jord

Nedbringe vort forbrug af råmaterialer, midler og naturressourcer i øvrigt.

Styrke den lokale miljøindsats på vore arbejdspladser

CS Facility A/S vil konstant målrettet arbejde med uddannelse og vejledning af de enkelte medarbejdere mht. miljøforhold og forebyggelse af arbejdsskader og nedslidning.

Eksempler på hvad vi gør i dag

Vi stiller krav til vore samarbejdspartnere om at have samme høje prioritering af miljøforhold, som vi selv står for.

Vi anvender microfiberklude/sprayflasker mv. i størst mulig udstrækning for minimering af brugen af vand/rengøringsmidler.

Vi anvender udelukkende miljøvenligt emballage.

Vi deltager aktivt i affaldssortering og genbrugssystemer.

Vi anvender de nyeste vaskesystemer, maskiner med videre for at reducere forbruget af rengøringsmidler.

Vores medarbejdere instrueres personligt på den enkelte arbejdsplads i brugen af rengøringsmidler, arbejdsredskaber, maskiner og værnemidler.

Medarbejdernes arbejdsmiljø

CS Facility A/S sætter medarbejderne i centrum! – Glade, engagerede og kompetente medarbejdere sikrer, at vi som servicevirksomhed kan yde vore kunder den bedst mulige service.

Vi bruger herudover mange kræfter på at tiltrække de bedste medarbejdere, der reelt ønsker at medvirke aktivt og konstruktivt i en moderne servicevirksomhed.

Vi giver os god tid til den enkelte og sætter pris på en uformel og ligefrem omgangstone.

Overordnede målsætninger

CS Facility A/S vil være en af branchens bedste arbejdspladser, hvor medarbejderne trives og udvikles i et nært samarbejde med ledelsen og firmaets værdigrundlag.

CS Facility A/S vil i størst muligt omfang give den enkelte mulighed for at deltage i arbejdets tilrettelæggelse og tage ansvar for at aftalegrundlaget ved den enkelte kunde til stadighed opfyldes – ros, ris og løbende dialog er en naturlig dele af vor virksomhedskultur.

CS Facility A/S vil i alle forhold omkring arbejdets tilrettelæggelse have for øje at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø.

Eksempler på, hvad vi gør i dag

Vi har stor fokus på synlig ledelse så enhver medarbejder altid har mulighed for at få præcis og målrettet hjælp til at kunne løse de konkrete arbejdsopgaver.

Ledelsen uddanner personligt alle vore servicemedarbejdere til dagligt at kunne vurdere rengøringsbehov og tilpasning af dagens arbejdsopgaver til det aktuelle behov. Oplæring i egenkontrol er en selvfølge!

Frihed under ansvar er en af de væsentlige parametre i vor instruktion og vejledning af vore medarbejdere og er med til at skabe selvstændige og ansvarsbevidste medarbejdere, der på godt dansk ”bruger hovedet”, når dagens arbejdsopgaver skal udføres!

Vi er naturligvis medlem af…

Telefon: +45 70 27 20 16
Mail: info@csfacility.dk
Stavneagervej 35
DK · 8250 Egå