Vi kan tilbyde jer følgende serviceydelser

  • Erhvervsrengøring
  • Vinduespolering
  • Diverse gulvbehandlinger
  • Håndværker rengøring
  • Facaderengøring
  • Industrirengøring
  • Levering af forbrugsartikler
  • Facility-serviceløsninger

Få en skræddersyet løsning med udgangspunkt i netop jeres behov.

Vi tager altid vort udgangspunkt i jeres helt specifikke behov og bruger de fornødne ressourcer til at tilpasse vor servicepakke til den enkelte kunde før en endelig aftale igangsættes.

Dette indebærer, at vi afsættes den fornødne tid til tilbudsudarbejdelsen og nøje afdækker og beskriver de serviceydelser, der skal tages konkret beslutning om og beskriver disse præcist i vore tilbud.

Netop den indbyrdes afstemning af forventninger og krav er vigtig for dels ”at komme godt fra start”, dels af skabe grundlaget for et længerevarende samarbejde byggende på tillid og naturligvis en kontinuerlig levering af det aftalte.

Vi kan tilbyde flere former for løsningsmodeller, der tager afsæt enten i den traditionelle programmerede rengøring eller i den resultatbaserede rengøring med udgangspunkt i certificerede løsninger efter INSTA 800.

Uanset valg af løsning hos os kan CS Facility A/S garanterer for at vi ”gør rent med hovedet” og udfører vore opgaver med direkte afsæt i de forhold, vi møder på den enkelte dag.

Vore medarbejdere er uddannet til at vurdere selv og kunne træffe valg i en given situation for at udnytte ressourcerne bedst muligt.

Vi er naturligvis medlem af…

Telefon: +45 70 27 20 16
Mail: info@csfacility.dk
Stavneagervej 35
DK · 8250 Egå